Nota prawna

Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. Raiffeisen Bank Polska S.A oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność i kompletność danych przedstawionych w serwisie, w tym w szczególności: analiz finansowych, raportów i informacji o produktach. Raiffeisen Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem wykorzystania tych informacji. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik. Otrzymując dostęp do stron niniejszego serwisu internetowego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą nie być pozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Wszelkie prawa do całej zawartości portalu internetowego są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów portalu internetowego pod warunkiem nie naruszania praw autorskich oraz praw rejestracji znaków towarowych należących do Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz innych spółek Grupy Raiffeisen. Żadna część portalu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana bez zgody Raiffeisen Bank Polska S.A.


Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości PLN 2.256.683.400,00, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW