Bezpieczeństwo

Dlaczego Mobilny Bank jest taki bezpieczny?

Bezpieczna bankowość mobilna

Przeczytaj nasz przewodnik nt. bezpieczeństwa bankowości mobilnej - Pobierz

Hasła

Do aktywacji serwisu potrzebujesz hasła do systemu bankowości Internetowej R-Online lub kodu TPIN.


Tylko Ty znasz hasło dostępu do aplikacji Mobilny Bank.


Hasła z Listy Haseł Jednorazowych ("karta zdrapka") stanowią dodatkową autoryzację dla części transakcji.

Szyfrowanie

Transmisja danych jest szyfrowana od aplikacji na telefonie do serwerów w banku. -(tzw. end-to-end encryption).


W czasie transmisji danych nie ma żadnych serwerów pośredniczących, nie ma ryzyka przechwycenia danych.

Identyfikacja urządzenia

Twoje urządzenie mobilne jest indywidualnie identyfikowane (dzięki numerom IMEI, IMSI, DEVICEID).


Podczas aktywacji dla Twojego urządzenia mobilnego generowany jest tzw. APPID ? unikalny numer identyfikujący aplikację mobilną.

Dodatkowe zabezpieczenia

Twoje finanse są bezpieczne nawet jeśli utracisz telefon, ponieważ żadne dane dotyczące aplikacji i Twojego rachunku nie są przechowywane w telefonie.


Bankowość mobilna w postaci aplikacji (takiej jak Mobilny Bank) są odporne na ataki typu "phishing".


Każda aplikacja jest podpisana cyfrowo certyfikatem producenta. Jeśli zostanie naruszona lub zmodyfikowana, nie będzie mogła zostać uruchomiona.


Sesja operacji bankowości mobilnej jest zamykana automatycznie w przypadku określonego czasu bezczynności ze strony użytkownika.


Aplikacja jest podpisana elektronicznie przez bank. Nikt nie może podszyć się pod bank i prezentować w niej fałszywych treści.